Historik.
Kpv Teknik AB, eller AB Karlskoga
Pressverktyg som företaget hette fram till sommaren 2006, startades 1971 av Kennet Eriksson med tillverkning av pressverktyg till smidesbranschen som huvudriktning. De senaste 15 åren har NC-tekniken slagit igenom samtidigt som legotillverkning till verkstadsindustrin blivit en allt större andel av verksamheten.

År 2005 stod smidesverktyg för 15 %
och legotillverkning för 85 % av
omsättningen.

Idag är företaget helt datoriserat, alla maskiner är NC-styrda och hopkopplade i vårt nätverk.
Kpv Teknik kan ta emot datafiler av samtliga standardformat och kan både modellera och CAM-bereda
beroende på kundens önskemål.

Från och med 2007 hyr vi in oss i närliggande lokal på 750kvm. Där står våra senaste maskininvesteringar, som redan är i full produktion.
TEL: 0586-525 44   FAX: 0586-566 06   E-POST: kpv@kpv.se